Справочник

Късноантичната подова мозайка

Късноантичната подова мозайка е от четвърти век. Намира се зад Операта и е от гостната зала на богат жилищен дом. Специалисти определят, че тази мозайка е сред най-добрите образци на римското изкуство от това време в техническо,композиционно и художественоотношение. От дома е запазена единствено гостната зала, която е квадратно помещение с размери около 10 метра.