Справочник

Паметникът на Методий Кусев

Паметникът на Методий Кусев

Открит е тържествено през 1996 година. Направен е от скулптура Валентин Старчев и архитекта Танко Серафимов.