Справочник

Църквата 'Св. Теодор Тирон'

Намира се на територията на парка.